Zrealizowane zadania są zawsze gwarantem i potwierdzeniem jakości świadczonych usług. Poniżej przedstawiamy przykłady zleceń na potrzeby prywatnych inwestorów oraz instytucji publicznych:

 • Opracowanie podkładów mapowych na potrzeby projektów przyłączy energetycznych na terenie powiatu monieckiego
 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej podziałowej pod regulację części pasa drogowego ulicy wsi Boguszewo, gm. Mońki
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości we wsi Ciesze gm. Mońki zajętych pod drogę publiczną przed dniem 1 stycznia 1999 r.
 • Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kujbiedy gm. Jasionówka
 • Opracowanie cyfrowej mapy do celów projektowych 3D na potrzeby projektu drogi Żodzie – Rybaki oraz ulicy wsi Rybaki gm. Mońki
 • Opracowanie cyfrowej mapy do celów projektowych 3D na potrzeby projektu drogi we wsi Koniuszki gm. Nowy Dwór
 • Sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych informacji o terenie dla obrębów Dawidowizna gm. Goniądz, Kujbiedy i Krzywa gm. Jasionówka
 • Opracowanie cyfrowych map do celów projektowych 3D na potrzeby projektów dróg na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsk Podlaski
 • przeliczenie współrzędnych punktów granicznych jednostek ewidencyjnych powiatu monieckiego do układu PL-2000
 • opracowanie mapy do celów projektowych wraz z ustaleniem granic sąsiednich nieruchomości dla drogi Dolistowo Stare – Jasionowo (odcinek w granicach powiatu monieckiego)
 • opracowanie mapy do celów projektowych zadania: przebudowa sieci elektroenergetycznej wsi Zabiele gm. Jaświły oraz Chraboły gm. Dobrzyniewo Duże
 • opracowanie map do celów projektowych na potrzeby realizacji przebudowy linii elektroenergetycznych średniego napięcia w gminach: Mońki, Goniądz, Michałowo, Zabłudów
 • opracowanie map do celów projektowych na potrzeby przebudowy sieci trakcyjnej linii kolejowej Białystok – Ełk oraz Białystok – Warszawa


GALERIA: