Swoją działalność kTyczenie osi budynkuoncentrujemy na terenie powiatu białostockiego i monieckiego. Dla potrzeb większych inwestycji oferujemy swoje usługi również w powiatach: grajewskim, sokólskim, bielskim, hajnowskim oraz augustowskim.

Wyniki swoich prac przedstawiamy w formie analogowej według wskazań zamawiającego. Na jego życzenie możemy również przekazać swoje opracowania w formie cyfrowej dostępnej dla większości dostępnych na rynku środowisk typu CAD wykorzystywanych przez projektantów.

Zapewniamy szeroki asortyment robót geodezyjnych obejmujący m. in.:

  • mapy do celów projektowych,
  • mapy do celów prawnych,
  • tyczenie budynków oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
  • inwentaryzacje powykonawcze budynków,
  • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych,
  • inwentaryzacje powykonawcze urządzeń infrastruktury technicznej,
  • podziały nieruchomości,
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • wznowienia znaków granicznych,
  • kompleksowa obsługa inwestycji,